Preaload Image

Harangöntésről

A harangöntés technológiája:

A haranghoz, mint egy jó étel recepthez végy jó minőségű agyagot, és távolíts el belőle minden szennyeződést!

A magkészítés:

Áztasd be kellően az agyagot,
Speciális téglával építsd a magot és a kötözőanyagot, ami jól előkészített agyag legyen,
Szárítsd meg,
Sződd körbe,
Add hozzá a kellő vastagságú speciáliális agyagot simításképpen.
Szárítsd meg, utána simítsd az agyagot sablon mellett,
Szárítsd és simítsd míg megfelelő nem lesz,
Kezeld le speciális grafittal,
A sablont tisztítsd meg és válassz egy másik lemezt!

Az álharang készítése:

Az előkészített és kezelt agyagot hord a sablon mellé,
Szárítsd meg,
Simítsd be,
Szárítsd meg,
Simítsd addig, míg az simává nem válik,
Szárítsd meg,
Ha megfelel, kezeld le választó zsírral,
Díszítsd a megrendelő által kívánt szöveggel és díszekkel esztétikusan kialakítva,
Jól nézd át, hogy hiba ne legyen benne!

A köpeny készítése:

Keverj speciális finom sarat és több rétegben ecseteld be,
Ha megszáradt, vastagon tapaszd be sárral,
Szárítsd meg,
Abroncsold körbe,
Beömlőt készíts hozzá zuhanó öntés módjára,
Együtt a mintával égesd ki!

Öntés előkészítés:

A kiégetett mintát szedd szét, az álharangot távolítsd el,
Takarítsd meg az illeszkedő részeket és kend le tejes sverccel,
Rakd össze a mintát gondosan, szigeteld a lejáró részeket,
Döngöld fel jó fekete földdel a minta ill. a beömlő tetejéig,
Építsd ki a csatornát és vezesd a beömlőkhöz és szárítsd ki!

Öntés:

Olvaszd fel a 22% Ón bronzot,
Jól salakold le,
Lassan engedd a fémet, ahogy a minta megkívánja,
A jól megtöltött minta barátságos mortyogó hanggal jelzi, hogy megtelt,
A többi fémet vezesd tovább a következő mintáig és lassan engedd be az ércet a formába!
A harang mintája 5 hónapig készült az öntés négy harang esetén sem több mint hat perc.

Kiásás:

Hagyd a földben nyugodni 24 órát,
Ásd ki a harangot a mintájával és hagyd a környezet hőmérsékletére lehűlni,
Ha úgy érzed, hogy a tapintása hideg, bontsd belülről, utána kívülről,
Takarítsd meg,
Kondítsd meg, megmutatja azt a hangot amit te elvársz tőle,
Magad lásd és halld érdemes volt é dolgozni!
Készíts hozzáillő könnyű járatú szerkezetet, tegyél bele hozzávaló ütőt,
Lassanként kondítva tarts próbaüzemet, harangozz!
Ha a hangja kellemes, bátran húzd mindenki örömére!

Zengje Isten dicsőségét, a békét, szeretetet és az örömöt, minden irányba!

A harang története

Amikor Nagy Sándor meghalt és a gyászmenettel, az aranykoporsóját szállították, valamilyen okból, százával akasztották rá a harci szekérre a csengőket az útja során.

Görögöknél, rómaiaknál méltóságok jelvényében is szerepeltek a harangok, és fontosabb történéseket jeleztek harangszóval. Ugyanitt a kedvenc állatok nyakában is előfordultak a csengők.

A görögök hajós nép lévén, Arhimédész ötlete alapján az időjárás viszontagságai miatt, amikor a magaslati tüzek nem voltak láthatók, vöröslő égbolt, szakadó eső stb., akkor hajóval, bójákra szerelt harangocskákat húztak ki kötéllel a szoros bejáratához és így irányították a hangjukkal a tengerészeket.

A rómaiaknál a bűnözők nyakába tettek csengőt, hogy a nép felfigyelhessen rájuk.
A vesszőfutás is egy hasonló megalázás volt akkoriban, melyben a csengőknek komoly szerepe volt. Aki akkor csengőt viselt, nem élte meg a naplementét.

A keresztényeket kezdetben a rómaiak üldözték, ezért igazából még mindig nem használhattak harangot, mert felhívták volna magukra az üldözők figyelmét. Ezt elkerülendő fa harangokat készítettek, mellyel a harkály kopogásához hasonló, de ritmusában eltérďż˝ hangot adtak le vele, az erdei titkos Istentiszteletek alkalmával. Az egyház ezeket az un. fakolompokat ma is használja, többnyire a tavaszváró ünnepeken és a nagyhét idején kereplővel együtt.

Él egy kedves kis egyházi história, hogy a szent életű Paulinusz, Nola városának hitbuzgó püspöke, álmában az erdőben járva, az Úrhoz fohászkodott, hogy jelet kapjon. Ekkor fényesség támadt és virágok,replika órák melyek harang formájúak voltak, harangként csengtek-bongtak. Eszerint, a mese szerint, ő találta fel a harangszót, az előzményekből tudjuk, hogy a történet kedves, de nem fedi a valóságot. Annyi még igaz a történetből, hogy Nolában nagyon sok harang van, Szent Paulinus püspök úr jóvoltából.

Kis szerzetesi kolostorokban készültek már kicsi harangok, itt említem meg Bitnus, Essa, Tesach szerzeteseket, de ezekől is legkiemelkedőbb 536 körül Daggeaus bencés barát, aki Sabiniánus pápa felkérésére készített harangokat az egyházak részére kb. 50-80 Kg-osokat. Ő minden egyházi kelléket öntéssel készített pl.: templomkilincs, pásztorbot, keresztelő edény stb…

A harang hivatalos használatát Sabiniánus pápa rendelte el 604-ben.

Ettől kezdve a harang a keresztény Istentiszteletek szereplőjévé válik.
Hétköznapi funkciója is akad bőven.: időjelzés, születés és halálozás hírüladása ésveszély jelzése.

A legnagyobb mecénása a harangoknak Nagy Károly Német-Római Császár volt.

Közben a selyemúton beérkezett Európába a puskapor, a fehér embernek mindjárt rombolnia kellett vele, így kezdetben a harangöntők nyakába szakadt a mozsárágyúk öntése.

Európában egymást érték a hódító és az örökösödési háborúk, ezért az ágyú kelendőbb volt a harangnál.

A csatározásokban a vesztes ellenség ágyúit fölajánlották a templomok számára. Más alkalmakkor viszont a harangokat kiszedték a templomok tornyából, hogy ágyúnak öntessék át. Évszázadokon át, zajlott ez az „áldásos” tevékenység oda-vissza.

1241-42: a tatárjárás. Ők is használtak csengőket a posta-ló nyakában. Aki ilyennel találkozott, az köteles volt a lovas útját szükség esetén segíteni.

1456: Nándorfehérvár. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei győznek a török birodalom seregei felett, ezért a DÉLI harangszó, melyet III. Calipsztus pápa rendelt el a Keresztény világban.

Kőszeg: Jurisics Miklós megvédte kőszeg városát, ennek tiszteletére ott 11 órakor harangoznak.

1571: Le-pantói tengeri háború Don Juan de Austria vezetésével legyőzik az Ozmán török hajóhadat, ennek tiszteletére szól a harang vecsernyére.

1800-as évek forradalmai alatt a harangok megint előtérbe kerültek, mint alapanyag az ágyúöntés számára.A Nagy Francia Forradalomban kb.: 100 000 harang semmisült meg.

Gábor Áron Erdélyben szintén a forradalom segítségére sietett, harangból készített ágyúkkal. Kb.: 300 harangot olvasztott be.

A harang anyaga később a stratégiai szerepkörből kivonult a következők miatt: „acélgyártás”

Az alább felsoroltak sokat tettek a jó minőségű acél nagyipari gyártásáért:

I, Benjamin Hasztman órásmester.
Siemens-Martin kohómérnökök
Bessemer-Thomas
Mannesmann a hegesztés nélküli csövek gyártásával

Mindez 1860 körül.

A jó minőségű acél nagyobb teherbírású csövek előállítására ösztönözte a gyártót.
A nagyobb töltet messze hordóvá tette az ágyút. Tehát az új anyag bevált.

Azért a harangok továbbra is a hadi színterek áldozatává váltak. Az I. és II. világháború alkalmával,
kidobálták a templomok tornyából.

Néhány híres harangöntő a múltból:

Ferenc Bp.-Kisgejőc
Pozdrech János Bécsújhely
Korrench Márk Eger
Anton Fiel Varasd-Kőszeg
Seltenhoffer Frigyes és Fiai Sopron- Udvari Harangöntő
Novotni Antal Temesvár
Hőnig Frigyes Arad
Éberhardt Henrik Pest
Szlezák László Pest

A Gombos család, aki a Szlezák cég utódaként működik, tradicionális, hangra öntött technológiával készíti termékeit, a mai napig őrbottyán területén, Észak-Pest megyében.
1953 évben, a Rákosi érában a 100 fős üzemet politikai okokból bezárták.

A cég újjászületett Gombos Lajos által 1958-ban. Fia Miklós, 1985-ben új műhellyel, technológiával, termékekkel bővítette.
Az ő fia, Ferenc is ezt a mesterséget szeretné folytatni.

E rövid történelmi rész után néhány nagy harang:

Colokol – Moszkva, 4437mázsa / Monterina Mihály
Kaiserglocke- Köln, 525 mázsa / Hamm A.
Peking, 1099 mázsa
Budapest Szent István Bazilika, 77 mázsa / Walczer Ferenc
Esztergom, 54 mázsa / Szlezák László
Vác, Roskoványi 43 mázsa / Szlezák László

Jelenleg a világ legnagyobb működő, lengő harangja az USA-ban van és a Packard cég nevéhez fűződik.